logo

facebook icon small youtube logo small logo instagram

hjortjakt i ungarn

I Ungarn har vi tilgang på noen meget gode og velkjente områder for jakt på flere forskjellige dyrearter. Det er hjort, dåhjort, rådyr, muflon, villsvin og hunndyrsjakter som er de mest kjente.

 

Også Drivjakter arrangeres der. Vi benytter en tilrettelegger som har arbeidet i mange år med dette i hele Ungarn. I Ungarn må jegeren være over 18 år for å jakte. Må ha våpentillatelse i hjemlandet. EU våpenpass. Må godta en variasjon på +/- 15% fra den avtalte størrelsen på ønsket trofe. Eller også avtale maksimum vekt på ønsket trofe. Er det et større avvik enn det kan en velge å ikke ta trofeet. Dette gir en stor sikkerhet for jegeren i forhold til pris.


Faste utgifter på alle jakter:

Transfer flyplass t/r kr 2500 - 3000,- for 2 - 3 persone,  kr 4500,- for 4 - 7 personer.
  
trofemåling: kr 350,-/trofe 

Jakt lisens og organisasjons avgift  kr 1200,-

Overnatting med mat, guiding og kjøring i terrenget kr 1800,- pr dag


Priser på de forskjellige typer jakt:

Hunndyrsjakter

Rådyr hunndyr, gode områder for dette i de østre delene av Ungarn. Kan her regne med å skyte 8 - 10 dyr pr dag pr jeger om ønskelig. De kan ta 4 - 5 jegere for denne jakten på samme tid. kr 650,- pr dyr.

Hjort hunndyr, i flere områder i landet. kr 1600,- pr dyr

Dåhjort hunndyr, ca 80 km fra flyplassen i de nordøstre delen av landet. Kan regne med å skyte 3 - 5 dyr pr dag pr jeger om ønskelig. kr 1300,- pr dyr.

Hunndyrsjaktene kan kombineres med jakt på villsvin.

Hjort

Finnes i flere forskjellige områder av landet hvor prisene kan variere litt. Her er prisene som gjelder for mange av våre områder.


Forventet størrelse fra fra 6,5 - 10 kg i dette området.

Trofepris        Euro      Euro/10gr
opp til 1,99kg 226,- 
2,00 – 2,99kg 452,- 
3,00 – 3,99kg 678,- 
4,00 – 4,99kg 904,- 
5,00 – 5,99kg 1.130,-     +5,65
6,00 – 6,99kg 1.695,-     +7,91
7,00 – 7,99kg 2.486,-    +11,30
8,00 – 8,99kg 3,616,-    +14,30
9,00 – 9,99kg 4,746,-    +18,08
10,00 –10,49kg 6,554,- +22,60
    over 10,50kg 7,684,- +56,50

Hind 160,- 
Kalv 80,-

 
Rådyr

Forventet størrelse fra 250 - 500 gr.

Trofepris            kr          kr/gr
opp til 249gr      1900,- 
250 – 299gr       1900,-     +28,00
300 – 349gr       3300,-     +41,40
350 – 399gr       5370,-    +107,60
400 – 449gr     10750,-    +171,00
450 – 499gr     19300,-    +281,00
500gr-              33350      +395,00

Hunndyr 65,- 
 

Dåhjort

forventet størrelse fra 3 - 4,5 kg
 
Trofepris           Euro         Euro/10gr
opp til1,99kg     395,50 
2,00 – 2,49kg    621,50 
2,50 – 2,99kg    734,50   +7,91
3,00 – 3,49kg    1.130,-   +13,56
3,50 – 3,99kg    1.808,-   +20,34
4,00 – 4,49kg    2.825,-   +33,90
      over 4,50kg 4.520,-   +56,50

Hunndyr 130,-

 
Muflon

Forventet størrelse 70 - 85 cm

Lengde                  Euro      Euro/cm
Up         59,9cm     565,- 
60.00 – 69.9cm     678,-       +67,80
70.00 – 79.9cm     1.356,-    +90,40
80.00 – 89.9cm     2.260,-    +113,-
over 90.0cm          3.390,-    +169,50

hunndyr 70,- 
 

Villsvin
 
hanndyr               Euro      Euro/mm
Opp til 11,99cm    250,- 
12,00cm -    300,-               +10,-
Skadeskutt 250,- 
  
hunndyr       over 50kg 250,- skadeskutt 125,-
hunndyr       over 80kg 350,- skadeskutt 175,-
Villsvin 20- 50kg 120,-           skadeskutt   60,-
Liten opp til  20kg 60,-           skadeskutt   30,-
 
 
Her er en prisliste for Sefag - Labod distriktet som er kjent for å være det beste området i Ungarn for jakt. Kategori 1 er Lábod, Szántód, Nyugat-Zselic (Kardosfa), Kelet-Zselic (Vörösalma), Segesd (Csöprönd) and Barcs (Vitéztanya).. Kategori 2 er Iharos (Ágneslak) og Zsitfapuszta.

Trofestørrelsen på noen av områdene her er svært gode. 

Hjort

Vekt av horn i EUR EUR/10 gr 
Årsdyr                   200,- 
> 2,49 kg              450,- 
2,50–3,49 kg        800,- 
3,50–4,99 kg     1.100,- 
5,00–5,99 kg     1.450,- 
6,00–6,99 kg     1.800,- + 10,- 
7,00–7,99 kg     2.800,- + 12,- 
8,00–8,99 kg     4.000,- + 14,- 
9,00–9,99 kg     5.400,- + 20,- 
10,00–10,99 kg 7.400,- + 40,- 
11,00 kg <       11.400,- + 60,- 

Vekten på trofeet vil bli målt 24 timer etter koking. Det inkluderer skallen med tenner på vanlig Europeisk måte. 

Skadeskutt og ikke gjenfunnet dyr der blir prisen basert 50 % av stipulert vekt.


Dåhjort

Vekt av horn i EUR/ EUR 10 gr 
Årsdyr                  200,-
> 1,99 kg             450,-
2,00–2,49 kg       800,-
2,50–2,99 kg    1.100,- + 7,-
3,00–3,49 kg    1.450,- + 13,-
3,50–3,99 kg    2.100,- + 24,-
4,00–4,49 kg    3.300,- + 48,-
4,50 kg <          5.700,- + 64,-

Vekten på trofeet vil bli målt 24 timer etter koking. Det inkluderer skallen med tenner på vanlig Europeisk måte. 

Skadeskutt og ikke gjenfunnet dyr der blir prisen basert 50 % av stipulert vekt.


Hunndyr 130,- skadeskutt 45,-
Kalv 60,-skadskutt 30,-


Muflon

Lengde av horn EUR EUR/mm
> 59,95 cm             700,-
60,00–69,95 cm   1.000,- + 8,-
70,00–79,95 cm   1.800,- + 15,-
80,00–89,95 cm   3.300,- + 17,-
90,00 cm <           5.000,- + 19,-

Lengden blir målt på vanlig måte langs ytterkurven.

Skadeskutt etter 50 % av estimert vekt

Lam 75 EUR
skadeskutt 37,50 EUR


Villsvin individuell jakt på keiler

Lengde av tenner EUR EUR/mm EUR EUR/mm
12-13,95 cm     400,- 
14-15,95 cm     600,- 
16-17,95 cm     700,- + 20,- 
18-19,95 cm  1.100,- + 35,- 
20 cm <         1.800,- + 45,- 

skadeskutt 250 EUR

hunndyr over 50 kg med tenner over 11,95 350 EUR 
skadeskutt      175 EUR 
fra 20 - 49 kg   90 EUR 
opp til 19 kg    75 EUR 
skadeskutt      35 EUR


Villsvin drivjakt på fri viltbane
forventet jaktresultat 1 - 2 dyr pr jeger pr dag.

pr dag 225 Euro pr jeger
hvis resultatet for gruppen er 0 dyr på en dag er det bare 10% av dagraten som betales  22,50 EUR
hvis resultatet for gruppen er 1 - 4 dyr betales det bare 60% av dagraten som er 135 EUR og det betales kun 60 % av trofeavgiftene.
hvis resultatet for gruppen er 5 - 10 dyr betales det bare 90 % av dagraten som som er 202,50 EUR og det betales 90 % av trofeavgiften.
11 dyr eller flere 100 % av dagavgiften betales og 100 % av trofeavgiftene.


Lengde på tenner
12–14,95 cm 450,-
15–16,95 cm 800,-
17–18,95 cm 1.250,-
19–20,95 cm 1.650,-
21 cm< 2.050,-

skadeskutt 250 EUR

hunndyr over 50 kg med tenner over 11,95 350 EUR
fra 20 - 49 kg    180 EUR
opp til 19 kg       75 EUR

jakt på hunndyr av hjort, dåhjort og muflon er inkludert.


Villsvin drivjakt på lukket område 300 HA
forventet jaktresultat 5 - 8 dyr pr dag pr jeger.

pr dag 250 EUR

Lengde på tenner
12–14,95 cm 500,-
15–16,95 cm 900,-
17–18,95 cm 1.400,-
19–20,95 cm 1.900,-
21 cm< 2.200,-

skadeskutt 500 EUR

hunndyr over 50 kg med tenner over 11,95 380 EUR
fra 20 - 49 kg    200 EUR
opp til 19 kg       85 EUR

Ingen ekstra pris for skadeskyting på drivjakt


Andre kostnader

Trofemåling 20 -30 Euro pr stk

Hest med kjerre 30 EUR pr time

Kjøring i terrenget 1 EUR pr km

Levering av trofeer 10 EUR for inntil 100 km


Overnatting

fra 30 - 90 EUR alt etter sted og om det er inkl bare frokost, lunsj eller full forpleining.


Også for småvilt er det mange muligheter i Ungarn. Det er fasan ender, hare osv.

 

 

 

 
 
 
 

Katalog

La drømmene slippe til...
Last ned vår nyeste katalog her

Lik oss

Info

Safari Max A/S
Erling N. Skogheim
Stasjonsvegen 3G
2340 Løten

Telephone: 
+47 926 51 377

E-mail: post@safarimax.no

Nyhetsbrev

Reisegaranti

rgf logo sortBraVO Norge

 

 

 

sciPakkereisenemda